Avtal om detaljplan för kommundelen i Eskilstuna kommun
Vägföreningen har skrivit avtal med kommunen för detaljplan. Här nedan kan avtalen läsas.

Avtal detaljplan Hällbybrunn, 2013-06-24

Bilaga till avtalet
Avtal detaljplan Hällbybrunn, 2010-01-26
Bilaga till avtalet