Styrelse 2020
Ordförande

Mikael Didriksson
mikael@didriksson.nu
070-53 53 259

Sekreterare

Cecilia Puranen,
cecilia.puranen@gmail.com
076-633 44 27

Kassör Eva Andersson
eva@eabokforingstjanst.se
016-35 10 99
Ledamot Kristofer Stålnacke
Ledamot Sirpa Karlsson
Ledamot Leif Linnskog
Suppleant Robert Norr

Revisorer
Helen Bäckqvist, Pasi Puranen

Valberedning
Mats Johansson (sammankallande) och Pierre Hagström