Styrelse
Ordförande

Mikael Didriksson
mikael@didriksson.nu
070-53 53 259

Kassör Eva Andersson
eva@eabokforingstjanst.se
016-35 10 99
Ledamot Robert Norr
Ledamot Sirpa Karlsson
Ledamot Cecilia Puranen
Suppleant Jimmy Godin

Revisorer
Pasi Puranen, Kristofer Stålnacke

Valberedning
Pierre Hagström (sammankallande) och Mattias Ekman