Nyheter

Årsmöte 2021
På grund av rådande omständigheter kommer årsmötet för
vägföreningen att genomföras senare än vad stadgarna föreskriver.

Årsmötet planeras att genomföras under september månad.
Styrelsen sitter kvar under perioden fram till ett nytt årsmöte genomförts.

(2021-04-25)

Felanmälan

Eftersom kommunen har drift- och underhållsansvar för vägföreningens vägar (Lerdalen undantaget) ska felanmälan gällande vägar, skyltar, parkering, sandupptagning, snöröjning, belysning m.m. ske till kommunen enligt nedanstående länk.

[ Felanmälan Eskilstuna kommun ]

(2021-04-25)

Nyhallsvägen - asfalterad

Nyhallsvägen är asfalteradNu har äntligen Nyhallsvägen åtgärdats med ny asfalt.
(Bilden är klickbar)

Information

Som fastighetsägare är ni obligatoriskt medlem i vägföreningen.
Vägavgiften för 2021 kommer att beslutas på årsmötet.

(2021-04-25)