Protokoll 2024
 
Styrelsemöte nr 1 Protokoll 2024-02-28

 

Dokument inför Årsmöte 2024

Kallelse till årsmöte med dagordning
Verksamhetsberättelse 2023
Förslag till budget 2024
Förslag till arvoden 2024
Årsbokslut 2023

Valberedningens förslag
Revisorernas berättelse för 2023
Årsmötesprotokoll 2024

Protokoll från tidigare år
2023 2022
2021 2020
2019 2018
2017 2016
2015 2014
2013 2012
2011 2010
2009 2008
2007 2006

 

 

 

Saknar du Adobe Reader?
 
Get Adobe Reader