Karta över vägföreningens utbredning
De grönmarkerade vägarna tillhör Hällbybrunns vägförening. Den lila markeringen visar vägföreningens utbredning.

(klicka för förstoring)