Vägföreningen informerar

Farthinder
Vägföreningen har köpt in fem stycken uppsättningar farthinder.
Farthindret består av tre betongsuggor samt varningsskylt.

Ansökningarna kommer att behandlas på ett styrelsemöte för utsättning under maj månad. En administrationsavgift på 200 kr tillkommer.

Följande kriterier vägs in vid beslut:

  • Trafikens omfattning
  • Närmaste grannfastigheters godkännande
  • Sikt på berört vägavsnitt
  • Yngre barn inom vägavsnittet

OBS! Sista ansökningsdag 30 april!

Blankett: Ansökan om utsättning av farthinder

Information för boende på Albanovägen och Ängsvägen

| Albanovägen|
| Ängsvägen |
| Flygfoto med tomtgränser |

Obligatoriskt medlemsskap!

Har du fått räkning från Hällbybrunns Vägförening?
Som fastighetsägare är ni obligatoriskt medlem i vägföreningen.

På årsmötet beslutades att avgiften för 2023 är 500 kr per 1,0 andel.
Betalningen är obligatorisk.
Bankgiro: 5844-7608

[ Läs mer ]